Bezpečnosť

Špičková bezpečnosť vozidiel Subaru

Keď vám vaše auto dáva pocit istoty, život je príjemnejší. Preto je pre Subaru bezpečnosť na prvom mieste. Spoločnosť Subaru, začínajúca ako výrobca lietadiel, sa počas celej svojej histórie drží zásady “človek na prvom mieste“. Preto neustále vylaďuje, testuje a preveruje účinnosť svojich vyspelých bezpečnostných technológií, ktoré vyvíja už vyše 50 rokov. Prostredníctvom najmodernejších systémov na ochranu pri nehodách a ich prevenciu a tiež jedinečných technológií, ako sú globálna platforma Subaru a symetrický pohon všetkých kolies, Subaru nepretržite pracuje na vylepšovaní celkovej bezpečnosti s víziou absolútne beznehodovej budúcnosti.

Primárna bezpečnosť

Primárna bezpečnosť sa odvíja od základného návrhu konštrukcie. Výborný výhľad z kabíny, optimálna poloha za volantom a intuitívne ovládacie prvky prispievajú k vašej bezpečnosti od okamihu, ako nasadnete do vozidla.

Výhľad do všetkých strán

Optimálna poloha vodiča za volantom, výška okien a starostlivo umiestnené stĺpiky karosérie zaručujú vynikajúci výhľad vo všetkých smeroch. Mŕtve uhly sú minimálne, takže vodič má dobrý prehľad o situácii v okolí vozidla.

Aktívna bezpečnosť

Technológie aktívnej bezpečnosti, napríklad symetrický pohon všetkých kolies alebo platforma SGP, umožňujú presné ovládanie vozidla vďaka dokonalému vyladeniu základných aspektov, teda pohonu, riadenia a brzdenia. Vďaka tomu si môžete vychutnať každú jazdu s pocitom bezpečia.

Automatické zabrzdenie vozidla

Keď vozidlo stojí, funkcia automatického zabrzdenia vozidla zabráni jeho samovoľnému rozbehnutiu po uvoľnení brzdového pedála. To zmierňuje únavu vodiča pri častom zastavovaní a rozbiehaní.

Systém riadenia dynamiky vozidla a aktívneho smerovania krútiaceho momentu

Keď sa vozidlo dostane pri jazde na hranicu stability, systém prispôsobí rozdelenie krútiaceho momentu pohonu všetkých kolies, výkon motora a účinok bŕzd na jednotlivých kolesách tak, aby vozidlo ostalo na požadovanej trajektórii. Funkcia aktívneho smerovania krútiaceho momentu zas pribrzďuje vnútorné kolesá a znižuje na ne prenášaný výkon a súčasne zvyšuje výkon prenášaný na vonkajšie kolesá. Výsledkom je presnejšia ovládateľnosť a schopnosť prudko zatočiť, keď to potrebujete.

Predchádzanie nebezpečným situáciám

Vďaka platforme SGP, ktorá sa vyznačuje nízko položeným ťažiskom, vylepšeným zavesením kolies a vyššou tuhosťou, dokáže vozidlo pri vyhýbacom manévri okamžite reagovať na pohyby volantu, čo zvyšuje bezpečnosť na cestách.

Preventívna bezpečnosť

Súbor systémov preventívnej bezpečnosti, zahŕňajúci technológie ako EyeSight*1, pomáha zabrániť nehodám, skôr než k nim dôjde.

Asistent diaľkových svetiel (HBA)*²

Asistent diaľkových svetiel zlepšuje viditeľnosť a zvyšuje bezpečnosť pri jazde v noci tým, že automaticky zapína a vypína diaľkové svetlá podľa aktuálnych podmienok.

Svetlomety s natáčaním podľa riadenia (SRH)

Tieto svetlomety reagujú na otáčanie volantu a aktuálnu rýchlosť jazdy tak, aby ich lúče smerovali tam, kam vozidlo zatáča. Vďaka tomu budete lepšie vidieť do zákrut, čo zvyšuje bezpečnosť pri jazde v noci.

Systém detekcie vozidiel vzadu (SRVD)*²

Senzory umiestnené po celom obvode vozidla upozorňujú vodiča na vozidlá v mŕtvom uhle spätných zrkadiel, a tým zvyšujú bezpečnosť pri prechádzaní do iného jazdného pruhu. Tiež vás upozornia na potenciálne nebezpečenstvo kolízie pri cúvaní do ulice s premávkou križujúcou vašu dráhu.

Systém automatického brzdenia pri cúvaní (RAB)*²

Pri zaradenej spiatočke tento systém identifikuje prekážky za vozidlom pomocou štyroch senzorov na zadnom nárazníku. V prípade zistenia prekážky dokáže systém upozorniť vodiča prostredníctvom výstražných zvukových signálov a tiež automaticky aktivovať brzdy s cieľom zabrániť kolízii alebo aspoň zmierniť jej dôsledky.

Špičková technológia Subaru na podporu riadenia.

V Subaru sa verí vo všestrannú bezpečnosť, ktorej dôležitou súčasťou je prevencia kolízií, ktorá sa snaží zabrániť tomu, aby k nehodám vôbec dochádzalo. Preto sme vytvorili EyeSight*¹, špičkový systém podpory vodiča od Subaru. Ako druhý pár očí, ktoré sledujú cestu pred vami, využíva EyeSight stereo kamery so schopnosťami podobnými ľudským očiam, ktoré zachytávajú trojrozmerný farebný obraz situácie pred vozidlom. Použitie obrazu z oboch kamier umožňuje precízne odhadnúť tvar, rýchlosť a vzdialenosť nielen automobilov, ale aj motocyklov a chodcov pred vozidlom.*³ Keď identifikujú potenciálne nebezpečenstvo, systém varuje vodiča av prípade potreby dokonca aktivuje brzdy, aby pomohol zabrániť nehode. Týmto príspevkom k bezpečnosti prevádzky EyeSight znižuje záťaž vodiča a zvyšuje pocit bezpečia na palube Imprezy.

Adaptívny tempomat

Systém EyeSight dokáže udržiavať rýchlosť nastavenú vodičom rovnako ako klasický tempomat. To však nie je všetko. Okrem toho disponuje aj funkciou adaptívneho tempomatu, ktorá monitoruje odstup od vozidla vpredu a rozdiel rýchlostí. Keď vpredu zaznamená iné vozidlo, bude upravovať rýchlosť tak, aby nastavený odstup ostal zachovaný. Ovládaním motora, prevodovky aj bŕzd udržiava systém rýchlosť vozidla v súlade s okolitou premávkou, a to v širokom rozsahu rýchlostí od 0 do približne 180 km/h. Adaptívny tempomat je určený predovšetkým pre jazdu na diaľniciach, rýchlostných cestách a podobných komunikáciách, pričom dokáže reálne rozpoznať vozidlo vpredu a jeho brzdové svetlá a následne udržiavať odstup v kolónach až do úplného zastavenia. Táto veľmi užitočná funkcia zvyšuje komfort vodiča pri dlhých cestách.

Upozornenie na nerovnomernú jazdu v pruhu a opustenie jazdného pruhu

Ak je vaša pozornosť znížená v dôsledku únavy a v rámci jazdného pruhu jazdíte nerovnomerne z jednej strany na druhú, systém upozornenia na nerovnomernú jazdu v pruhu zapne zvukový signál a rozbliká príslušnú kontrolku, aby vám pomohol zachovať si ostražitosť. Uvedený systém sa však aktivuje až pri rýchlostiach vyšších ako približne 60 km/h. Ak počas jazdy rýchlosťou vyššou ako cca 50 km/h neúmyselne prejdete k hranici jazdného pruhu a začnete z neho vychádzať bez zapnutia príslušného smerového svetla, systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu vás na túto situáciu upozorní pomocou zvukového signálu a blikajúcej kontrolky.

Upozornenie na rozjazd vozidla vpredu

Keď stojíte a systém EyeSight zistí, že vozidlá pred vami sa začali znova pohybovať, systém upozornenia na rozjazd vozidla vpredu vás upozorní pomocou zvukového signálu a blikajúcej kontrolky.

Asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu / Asistent pre núdzové udržanie vozidla v jazdnom pruhu

Keď asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu pri rýchlosti vyššej ako približne 60 km/h zistí, že vozidlo opúšťa jazdný pruh bez použitia smerových svetiel, môže vodičovi pomôcť natočiť volant do správneho smeru. Navyše pri rýchlostiach od 60 km/h začína fungovať asistent pre núdzové udržanie vozidla v jazdnom pruhu. Ten, v prípade zistenia iného vozidla idúceho vo vedľajšom pruhu či vozidla blížiaceho sa zozadu alebo spredu, zasiahne do riadenia bez ohľadu na použitie smerových svetiel.

Protikolízny brzdový systém*³

Keď protikolízny brzdový systém zaznamená hrozbu zrážky s vozidlom alebo s inou prekážkou pred vami, upozorní vás na to pomocou zvukového signálu a kontrolky na prístrojovej doske. Ak vodič napriek tomu nepodnikne žiadny vyhýbací manéver s cieľom zabrániť zrážke, systém začne automaticky brzdiť, aby znížil silu nárazu, prípadne zrážke úplne zabránil, ak to bude možné. Ak sa vodič pokúsi vyhnúť zrážke pomocou vyhýbacieho manévru, protikolízny bezpečnostný systém mu môže poskytnúť potrebnú asistenciu.

Protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky

Keď systém EyeSight zaznamená prekážku pred vozidlom a vy namiesto spiatočky zaradíte polohu pre jazdu dopredu, protikolízny systém riadenia škrtiacej klapky spustí sériu krátkych zvukových signálov, rozbliká príslušnú kontrolku a zníži výkon motora, aby vám pomohol zabrániť čelnému nárazu.

* Pozrite sa na podmienky

*1 Asistenčný systém EyeSight nemusí pracovať optimálne za všetkých jazdných podmienok. Za bezpečnú a pozornú jazdu a za dodržiavanie dopravných predpisov je vždy zodpovedný vodič. Účinnosť systému závisí od mnohých faktorov, ako je údržba vozidla, počasie, stav vozovky a podmienky na cestách. Kompletné informácie o prevádzke a obmedzeniach systému EyeSight nájdete v návode na obsluhu vozidla.
*2 Protikolízny brzdový systém nemusí fungovať v každej situácií. V závislosti od rozdielu rýchlostí medzi objektmi, od ich výšky a ďalších podmienok nemusí každá situácia spĺňať predpoklady pre optimálnu prevádzku systému EyeSight.

Pasívna bezpečnosť

Prvky pasívnej bezpečnosti zaručujú vašu bezpečnosť v prípade nehody. Ide napríklad o špecifické umiestnenie motora, ktoré bráni jeho vniknutiu do kabíny v prípade zrážky. Mimoriadne účinné sú aj airbagy systému SRS.*

Prstencový výstužný rám

Prstencový výstužný rám teraz lepšie využíva panely z vysokopevnostnej ocele a bol prepracovaný tak, aby ešte účinnejšie absorboval energiu nárazu vo všetkých smeroch.

Usporiadanie chrániace priestor kabíny

Vďaka snahe o dosiahnutie čo najnižšej polohy ťažiska sa konštruktérom pri vývoji platformy SGP podarilo umiestniť motor a prevodovku nižšie než kedykoľvek predtým, takže pri nehode neohrozia posádku v kabíne.

* Pozrite sa na podmienky

* SRS: Supplemental Restraint System (doplnkový zadržiavací systém). Účinný pri použití v kombinácii s bezpečnostnými pásmi.